Dansehallerne præsenterer WOWOWOW

WOWOWOW © Jacob Grønbech Jensen

I marts kan man i Koncertkirken på Blågårds Plads i København opleve danserkollektivet Fanclub og koreograf Quim Bigas i samarbejde. WOWOWOW er navnet på forestillingen, der kan opleves over seks aftener.

WOWOWOW er resultatet af et længeregående samarbejde mellem det dansk/svensk/norske danserkollektiv Fanclub og den spanske koreograf Quim Bigas. Selve navnet er en leg med ord, hvor WORK, WORDS og WORLDS mødes og danner et rum for at reflektere omkring kollektivitet og de filtre, som er til stede når vi er sammen. Under forestillingen sidder publikum på fire sider rundt om scenen og oplever helt tæt ind på, de omskiftelige konstellationer, der opstår mellem de fem dansere, genkendelige ting og lys. Grænserne mellem mulige kollektive grupperinger – på og af scenen – viskes ud.

Koreografien balancerer mellem sat materiale, indgåede aftaler og øjeblikkelig komposition. Værkets dimensioner udvides yderligere gennem en pjece, der gives til hvert medlem af publikum og aktiveres under forestillingen. Pjecen kan ses som en samling fodnoter, der ledsager og understøtter stykket.

Incitamentet i forestillingen er at praktisere kollektiv(it)et for at kunne anerkende de forhold som afføder møder, relationer, overensstemmelser, friktioner og tilblivelser. I stedet for at levere holdninger eller simple definitioner på kollektivitet til publikum, er ønsket at blive ved den aktuelle begivenhed og åbne op for mangfoldige synspunkter og måder at relatere på – og måske også forestille sig hvad denne ville kunne blive til.

WOWOWOW kan opleves i Koncertkirken på Blågårds Plads den 2.+ 4.-7. marts. Billetter kan findes her.

Forestillingen kan ligeledes opleves i Koncertkirken den 16. marts som et led i Det Frie Felts Festival. Billetter kan findes her.

Previous articleGodsbanens Åbne scene får ny profil
Next articleVinterferiens teatertilbud i de fire store byer