Forenede Kritikere får ny formand

Forenede Kritikere
Rie Hammer. Foto: Sophie Kalckar

Den nye formand for Forenede Kritikere bliver ISCENE.dks chefredaktør Rie Hammer. Hun overtager formandsposten efter kunstkritiker og debattør Line Rosenvinge, som trak sig fra posten ved den nylige generalforsamling.

Forenede Kritikere er Danmarks forening for professionelle kritikere og repræsenterer kunstarterne billedkunst, film, litteratur, musik og scenekunst. Foreningen er stiftet med det formål “at fremme og udvikle fagligt funderet formidling og kritik af kunst og kultur” og arbejder målrettet på, at styrke formidlingsmulighederne for den fagprofessionelle kritik.

”Jeg mener det er fuldstændig afgørende for synligheden og samtale om alle kunstarter, at der eksisterer en fagkritisk stemme, som kan reflektere, debattere og udfolde værkerne på deres kunstneriske præmisser. En professionel stemme, der kan gå i dialog med kunsten og styrke den demokratiske debat. Det kalder på nye initiativer fra politisk side, hvis der fremadrettet skal eksistere en fagstærk kritik i det brede mediebillede, og derfor arbejder vi målrettet på at få indflydelse på det kommende medieforlig. Jeg glæder mig til, at vi sammen i foreningen, kan videreføre de tiltag, som tidligere formand Line Rosenvinge har iværksat og håber der også fra politisk side vil være opbakning til at styrke den fagprofessionelle kritik fremadrettet.” Udtaler ny formand Rie Hammer.

Afgående formand, Line Rosenvinge supplerer: “Det har været en fornøjelse at være med til at stifte foreningen og styrke den uvildige professionelle kunstkritik, der er et vigtigt led i kulturlivets fødekæde. Rie Hammer er den helt rigtige til det videre arbejde. For kunstens skyld. For vi skal blive ved med at tale om kunsten og det, som kunsten taler om.”

Styrkelse af kunst of kultur i medierne

Forenede Kritikere har med bestyrelsens næstformand, Kamilla Löfström, som hovedansvarlig kortlagt, hvor kunstkritikken bevæger sig hen, når den får mindre plads i dagbladene. Kortlægningen viser at en væsentlig del af kritikken er flyttet fra dagbladene og over til kulturtidsskrifter, hvilket foreningen mener bør få konsekvenser i et nyt medieforlig. 

Det er resulteret i tre forslag til styrkelse af kunst og kultur i medierne, som er blevet præsenteret for flere kulturordfører og senest for Kulturudvalget, hvor medieudspillet blev vel modtaget. Forenede Kritikeres udspil til medieaftale 2021-2025 kan læses her og rummer tre forslag: 

  1. Præcisering af ’kultur og tilføjelse af ’kunst’ i lovtekst og bekendtgørelse
  2.  Prioritering af mediestøtte i særlig kulturpulje 
  3. Styrkelse af fokus på fagprofessionel kritik og formidling i lokalmedier

FAKTA: Forenede Kritikere samler Danmarks foreninger for professionelt skrivende kritikere. De stiftende medlemsforeninger er AICA Danmark, Danske Filmkritikere, Litteraturkritikernes lav, Musikanmelderringen (klassisk), Foreningen af Danske Musikkritikere (rytmisk) og Foreningen Danske Teaterjournalister. Foreningens formål er “at fremme og udvikle fagligt funderet formidling og kritik af kunst og kultur”. Foreningens bestyrelse er: Rie Hammer (formand), Kamilla Löfström (næstformand), Henrik Friis, Ralf Christensen, Nanna Frank Rasmussen og Louise Steiwer.

Læs om Forenede Kritikere her.

 

Previous articleTeatret FAIR PLAY giver en stemme til anbragte børn
Next articleINSIDEREN der tømte europæiske statskasser