Hjælp instruktør Christian Lollike med at skrive nyt teaterstykke om folkeskolen

Foto: Aarhus Teater/Kim Glud

Er du ansat i den danske folkeskole og har du en personlig historie? Så er det muligvis dig, Christian Lollike og Aarhus Teater leder efter. Lige nu efterlyser netop disse personlige historier fra ansatte i den danske folkeskole.

Historierne bliver grundstenene i Lollikes nye teaterforestilling FOLKESKOLEN – der endnu blot er en arbejdstitel – som skal handle om livet i den danske folkeskole anno 2022.

En grundpille i samfundet

Folkeskolen er en central pille i det danske samfund og en institution under konstant forandring. Christian Lollike, der er en af vor tids betydeligste dramatikere, udforsker de strømninger og holdninger, der fylder i vores verden. Nu ønsker han at tegne et nuanceret portræt af livet i den danske folkeskole – fortalt af de ansatte.

Christian Lollike fortæller:

– Folkeskolen er måske mest personlighedsdannende institution i vores liv. Den har afgørende betydning for vores dannelse, fællesskabsfølelse og selvopfattelse. Det er nødvendigt at undersøge, hvordan skolen håndterer de mange forskellige udfordringer børn står overfor i dag.

Lollike efterlyser således historier eller konkrete oplevelser fra hverdagen i skolen, og det er fra alle: lærere, pædagoger, skoleledere, tap’er og andre, der er ansat i folkeskolen (eller privatskolen). Det kan være vidt forskellige aspekter, men lad dig endelig inspirere af nedenstående spørgsmål:

  • Oplever du et øget fokus på det enkelte barns personlige udvikling – og hvad betyder det for undervisningen?
  • Hvordan oplever du forældrenes rolle i folkeskolen?
  • Hvad er det bedste og værste ved øget fokus på mobning og fællesskab?
  • Har sociale medier en betydning for læring og fællesskab i klassen?
  • Kan du nævne konkrete situationer/eksempler på elevers dialog med hinanden, der har gjort indtryk på dig? Eller situationer/eksempler mellem lærer og elev, lærer og lærer eller lærer og forældre?
  • Hvad er det vredesudbrud, du ville ønske du var kommet med i en given situation?
Foto: Aarhus Teater/Kim Glud

Et autentisk materiale

Det er ikke første gang, at Christian Lollike benytter sig af autentisk materiale – eksempelvis til hans dokufarce Hospitalet, om vakte begejstring både hos anmeldere, publikum og involverede faggrupper.

Jeg synes, det er interessant at bruge et autentisk materiale. Jeg tror, at det er sådan, forestillingen bedst bliver i stand til at fortælle om livet i folkeskolen anno 2022. Og så er der jo bare grundlæggende inspirerende at se, hvilke betydningsfulde historier, der har indprentet sig i lærernes og de øvrige ansattes erindring, påpeger Lollike.  

Teaterdirektør Trine Holm Thomsen, der har valgt FOLKESKOLEN til Aarhus Teaters repertoire, fortæller:

– Med forestillingen om folkeskolen zoomer vi ind på en central samfundsorganisation, som vi alle har et forhold til. Folkeskolen har en dannende funktion og er afgørende for, hvordan vi udvikler os som mennesker senere i livet. Vi er optaget af at skabe det optimale skoleliv. Men hvad er det? Vi forsøger med skolereformer, med intenst forældresamarbejde, inklusion og øget fokus på trivsel, men undersøgelser viser, at børn i stigende grad oplever stress og angst.

– Jeg er sikker på, at Christian Lollike med sin nysgerrighed og åbenhed over for lærernes input, er den rette til at skabe en relevant og tankevækkende forestilling om den danske folkeskole.

FOLKESKOLEN får premiere på Aarhus Teaters Store Scene i foråret 2024. Forestillingen skrives og instrueres af Christian Lollike.

Sådan deltager du

Giv frustrationerne frit løb, beskriv dine oplevelser uden selvcensur og spekulér ikke på, at de skal kunne fungere på en scene. Alle historier bliver nemlig anonymiseret og behandlet fortroligt.

Beskrivelsen skal minimum fylde en halv side (ca. 1.500 tegn) og max 4 sider og de skal sendes til input@aarhusteater.dk eller via www.aarhusteater.dk/input

Deadline er d. 3. okt. 2022.

Previous articleHvem skal spille H.M. Dronning Margrethe som barn i musicalen MARGRETHE?
Next articleLøsrivelsen: En fremtidsforestilling om Rigsfællesskabets sidste dag