Nørrebro Teater og Oticon går sammen til fordel for personer med høretab

Nørrebro Teater og Oticon
Nørrebro Teater og Oticon går sammen i nyt partnerskab til fordel for mennesker med høretab. Foto: Nørrebro Teater

Som de første i Danmark går Nørrebro Teater sammen med høreapparatproducenten Oticon i et nyt partnerskab. Gennem tekstning, tolkning og forbedret lyd skal de sammen gøre teater mere tilgængelig for døve og mennesker med nedsat hørelse.

Med et nyt tiltag iværksat af Oticon og Nørrebro Teater imødekommes og inkluderes mennesker med nedsat hørelse, så de får mulighed for at nyde teatrets kulturelle og sociale oplevelse på lige vilkår med almindeligt hørende. Initiativet er skudt i gang i sæsonen 19-20 på udvalgte forestillinger og arrangementer.

”Vi har en pligt til som kulturinstitution at gøre alt, hvad vi kan, for at fjerne barrierer, der står i vejen for, at man bruger os. Derfor er tiltag omkring tilgængelighed uhyre vigtige. Med det nye partnerskab får vi mulighed for at tage nogle vigtige skridt i den rigtige retning og vise, at vi er et teater for alle. Det er jeg både stolt af og meget taknemmelig for”, siger Mette Wolf, teaterdirektør på Nørrebro Teater. Teatret har historisk været udfordrende for mennesker med nedsat hørelse, da lyden sjældent er god nok til deres behov.

Nyt lydsystem hos Nørrebro Teater

Der er nu installeret et helt nyt lydsystem fra Oticon på Nørrebro Teater, og det er en klar forbedring i forhold til teatrets tidligere taleslyngeanlæg. Lydsystemet består i, at man nu gratis kan reservere trådløst udstyr til alle Nørrebro Teaters forestillinger og arrangementer i salen. Derved får gæster med nedsat hørelse mulighed for at regulere lydstyrken individuelt, mens udvalgte arrangementer desuden vil blive tegnsprogstolket. Både tekstning og tolkning imødekommer særligt mennesker med et svært høretab eller helt døve.

”Der er ingen grund til, at mennesker med nedsat hørelse isolerer sig socialt. Med hjælpemidler er det muligt fortsat at leve et udadvendt liv og deltage i kulturelle arrangementer. Derfor er dette partnerskab vigtigt for os, da vi hele tiden ønsker at blive skarpere på brugernes behov og derigennem tilpasse vores løsninger”, siger Karen Wibling Solgård, der er General Manager i Oticon Danmark.

Undertekster direkte på telefonen

Til at tekste forestillingerne bruges appen THEA, der er udviklet i et tilgængelighedsprojekt af det svenske Riksteatern og IT-virksomheden DOGOOD. Med appen installeret får teatergæsterne tekster til forestillingen direkte ned på deres smartphone eller tablet. Teksten følger forestillingen og er tilpasset læsetempo. Det er også muligt at låne en enhed af teatret, hvis man ikke har en smartphone.

Blandt initiativets samarbejdspartnere er der store forventninger til, at de nye tiltag vil have stor indflydelse på flere områder:
”Vi håber og tror på, at partnerskabet vil medvirke til øget bevidsthed om nødvendigheden af og muligheden for tekstning og tolkning ved kulturelle arrangementer, men også at tiltaget kan være med til at nedbryde nogle af de tabuer ved høretab, som vi desværre stadig møder”, fortæller Karen Wibling Solgård.

”Partnerskabet sætter forhåbentlig gang i en udvikling, hvor tekstning af udvalgte teaterforestillinger fremover bliver en kulturel forpligtelse for offentligt støttede teatre. Og så taler samarbejdet jo ind i, at Nørrebro Teater er partner i det europæiske projekt ADESTE+, hvor tilgængelighed og social inklusion i kultur er et af fokusområderne”, siger Mette Wolf.

Tiltaget er støttet af William Demant Fonden, Spar Nord Fonden, Otto Bruuns Fond og Oticon Medical. Høreforeningen, Danske Døves Landsforbund, Danske Døves Ungdomsforbund og Handicaprådet i Københavns Kommune bakker op om tiltaget.

Læs mere om det nye partnerskab her.

Previous articleVinderen af anden adventskonkurrence og billetter til VILD MED DANS – THE MUSICAL er fundet
Next articleAdventskalender: Vind billetter til Shu-Bi-Dua – The Musical 2.0