Ny bevilling skal sikre bedre vilkår for den frie scenekunst

Rapid Eye Moon Illusion. Foto: Andreas Bergmann Steen.

Forbedring af produktionsvilkår, et workspace for kunstnerisk udvikling og national turné for de frie scenekunstnere er nogle af de initiativer, Udviklingsplatformen for Scenekunst vil søsætte i de kommende år med støtte fra Bikubenfonden og Statens Kunstfond.

Der er godt nyt til den frie scenekunst. Udviklingsplatformen for Scenekunst har fået en bevilling på i alt 14,4 millioner kroner. Pengene bliver fordelt over en periode på fire år og skal gå til at fortsætte arbejdet med at samle og udvikle den frie scenekunst i Danmark.

Plads til at eksperimentere

Daglig leder af Udviklingsplatformen, Egil Bjørnsen, siger, at Udviklingsplatformen ønsker at bryde med idéen om, at der er en iboende fødekæde i branchen, hvor den frie scenekunst har den laveste status og de dårligste produktionsvilkår.

Egil Bjørnsen. Foto: Udviklingsplatformen.

”Vores vision er – sammen med scenekunstnerne og producenterne – at gøre den frie scenekunst til en stærk, bæredygtig og ligeværdig spiller i dansk scenekunst”, siger Egil Bjørnsen.

Egil Bjørnsen understreger vigtigheden af den frie scenekunst, hvor han mener, at der er den største villighed til at eksperimentere og derigennem udvikle og flytte rammerne for samtidens scenekunst.

Slår dørene op for et nyt workspace for kunstnerisk udvikling

Kursen er sat for arbejdet i de næste fire år. Den afspejler aktuelle behov og ønsker hos scenekunstnere og kompagnier – der ikke har egen scene.

Som et nyt tiltag planlægger Udviklingsplatformen for Scenekunst at åbne et kunstnerisk workspace i København for udøvende kunstnere fra hele landet. Med det nye kunstneriske workspace får den frie scenekunst adgang til prøvelokaler. Det skaber rum til at eksperimentere og modtage feedback fra fagfæller.

”Herved lægger vi et nyt lag til Udviklingsplatformens virke – nemlig styrkelse af den kunstneriske udvikling. Der skal ansættes en kunstnerisk udviklingschef, som skal lægge kursen for det nye workspace. Den stilling bliver slået op i foråret,” siger Egil Bjørnsen, der påpeger, at det samtidig betyder, at Udviklingsplatformen opsiger kontorfællesskabet for producenter og selvproducerende kunstnere på Otto Busses Vej i København.

Til gavn for hele landets frie scenekunst

Chef for kunstområdet i Bikubenfonden, Mette Marcus, ser frem til at fortsætte samarbejdet med Udviklingsplatformen for Scenekunst: ”I Bikubenfonden arbejder vi for at nyskabe muligheder for kunstnere og kunstinstitutioner. Derfor støtter vi op om Udviklingsplatformens vigtige vision for det frie felt. Med den reviderede strategi rykker Udviklingsplatformen tættere på den kunstneriske proces, og håbet er, i endnu højere grad, at styrke feltet i at gå nye veje til gavn for scenekunstens udvikling.”

I den nye bevillingsperiode udvider Udviklingsplatformen også sit rådgivningstilbud til Aarhus i samarbejde med Performing Arts Platform. Det betyder, at selvproducerende kunstnere, producenter og frie grupper over hele landet får lettere adgang til strategisk rådgivning til at udvikle deres scenekunstpraksis. Desuden kommer der et øget fokus på national turnévirksomhed med henblik på at få den frie scenekunst ud til borgere i hele landet.

Fakta om bevillingen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har givet en bevilling på foreløbig 3,2 millioner kroner til de første 2 år. Bikubenfonden har givet en bevilling på foreløbig 4 millioner til samme periode. Betinget af en midtvejsevaluering i 2022 gives yderligere samme bevillinger til de resterende 2 år af strategiperioden.

Bevillingerne til den nye aftaleperiode er givet på baggrund af en revideret strategi, hvor Udviklingsplatformen har skærpet sit fokus til fire indsatsområder: Forbedrede produktionsvilkårene for den frie scenekunst; styrkelse af entreprenørskabet og internationaliseringen i den frie scenekunst; øget sammenhængskraft og samarbejde i dansk scenekunst, og sidst øget synliggørelse af den frie scenekunst.

Udviklingsplatformen inviterer til dialogmøde

Udviklingsplatform ønsker at være i dialog med de mennesker, der kan få gavn af det nye kunstneriske workspace. Ønsker du at tage del i snakken og bidrage med dit indspark, inviterer Udvikingsplatformen til dialogmøde d. 26. februar kl. 15.00 – 16.30. Mødet finder sted på Otto Busses Vej 5A, Bygn. 048
2450 København SV.

Læs mere om bevillingen og dens betydning her.

Previous articleSpænd skøjterne og mød Rasmus Klump til Vinter i Tivoli
Next articleKoreograferne Two-women-machine klar med nyt værk