torsdag, 22. april, 2021

Klokkeren fra Notre Dame 2 foto Søren Malmrose

Klokkeren fra Notre Dame, Frollo og Quasimodo, foto Søren Malmrose