Teaterprojekt gør børn klogere

EJ BLOT TIL LYST
FOTO: EJ BLOT TIL LYST. ©Aarhus Teater/Mikkel Christensen

Et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Spar Nord Fonden og Aarhus Teater om projektet EJ BLOT TIL LYST betyder, at tusindvis af skolebørn og deres lærere kan dygtiggøre sig i danskfaget gennem mødet med scenekunsten. Dermed bliver de ikke blot dygtigere til Dansk, men også klogere på livet, viser en forskningsrapport fra Aarhus Universitet.

”Når jeg går med på den der aftale… og leger, at jeg er en anden, et andet sted og tid, så blir’ bogen meget mere end noget, jeg bare skal læse på en stol i dansktimen. Så mærker jeg historien, fordi jeg er helt inde i den… Den er ligesom en ven, der lærer mig noget.”

– Elev i 3. klasse, der har deltaget i EJ BLOT TIL LYST

Drama på skoleskemaet

Siden 2015 har Drama stået på skoleskemaet på mange af de århusianske folkeskoler i forbindelse med Aarhus Teater Lærings efteruddannelse EJ BLOT TIL LYST. Projektet så dagens lys i forbindelse med folkeskolereformen, der åbner for øget samarbejde mellem folkeskolen og kulturlivet.

EJ BLOT TIL LYST har fokus på at kompetenceudvikle dansklærerne, så de får redskaber til at inddrage teatret i danskundervisningen – ikke som et afbræk fra undervisningen, men som en integreret del af den. Dansklæreren står i mesterlære hos AT Lærings teaterpædagoger og i løbet af et helt skoleår, som efteruddannelsen varer, er de på kursus sammen med eleverne.

Kan teatret lære lærere at gøre eleverne dygtigere til dansk?

Det var spørgsmålet, som Aarhus Universitets forskningsteam satte sig for at finde svar på i 2015, da EJ BLOT TIL LYST så dagens lys. Tre år senere, i forskningsrapporten “Skolen i lære på teatret. Mod krop og drama i danskfaget” fra 2018, kunne forskerne svare entydigt JA. Elevernes viden og færdigheder udvikler sig gennem projektet inden for de danskfaglige kompetenceområder. Men forskningen påviser samtidig et dannelses- og inklusionsmæssigt potentiale i EJ BLOT TIL LYST: “Mange af de deltagende klasser er sammensat af elever med forskellig etnisk baggrund, og gennem arbejdet med teaterpædagogikken får eleverne erfaring med at agere i forskellige roller i et fællesskab. Dette træner dem i at række ud over sig selv, og der ses følgelig mange tegn på, at elevgruppernes trivsel øges mod mere inkluderende og velkommunikerende fællesskaber.”

6.250 børn i EJ BLOT TIL LYST

EJ BLOT TIL LYST er måske det mest omfattende teaterpædagogiske projekt i Danmark. Når EJ BLOT TIL LYST 3.0 får sin foreløbige afslutning i 2025, vil knap halvdelen af Aarhus Kommunes folkeskoler have deltaget i et partnerskab med AT Læring. 6.250 børn i primært indskoling/mellemtrin vil have stiftet bekendtskab med scenekunsten i danskfaget, sagt replikker og spillet små scener for deres kammerater. 265 dansklærere vil have stået i mesterlære på Aarhus Teater i løbet af et helt skoleår, hvor de har fået nye redskaber til at inddrage scenekunsten i danskfaget og skabe en motiverende og varieret undervisning for eleverne.

Læs mere om projektet her

Previous articleTOUR DE CHAMBRE kommer på Danmarksturné
Next articleFAMILIEN NORDEN: VIRKELIGHEDSTEATER MED UNGE NORDISKE STEMMER